Byen  ROM  i oversigt

VORE RØDDER:
Palæstina/Jerusalem:   TRO / Bibelen     Homo:
Hellas:  VIDEN (skab),    Skønhed            Spiritualis
ROM:  Administration,  Soliditet               Faber
 

ROM-KRONOLOGI: 

753 f. Kr. Romulus og Remus grundlægger Rom!
509 f. Kr. Etruskerkongerne fordrives. Rom bliver REPUBLIK.
390 f. Kr. Gallerne hærger Rom    ---->  Servius-Muren opføres.

DET FØRSTE ROM: KEJSERNES ROM: 

44  f. Kr. Cæsar +  grundlægger
27 f. Kr. Augustus + 14 e.Kr. KEJSERDØMMET.
100 e.Kr.  Sextus Julius Frontinus: “Beretningen om Roms vandforsyning”.
270 e.Kr. Aurelians Bymur.

393 Theodosius d. St.: Kristendommens statsreligion. Olympiske lege forbydes.
476 Sidste Vestromerske kejser afsættes  --> Folkevandringerne
529 Gymnasierne og Platons Akademi lukkes og 
 Klosteret Monte Casino åbnes  -->  Oldtiden er slut - Middelalderen begyndt.

DET ANDET ROM: PAVERNES ROM: 

800 Karl den Store kejserkrones i Rom.
1140 Benedictus Canonicus: “Mirabilia Urbis Romæ” .
1427 Frontinus: “Beretningen om Roms vandforsyning” genfindes i Monte Casino.
1475-1564 Michaelangelo virksom i Rom: Peterskirken, Capitol, Porta Pia, Julius II’s grav.
1598-1660 Bernini virksom i Rom: Peterskirke- og plads, Piazza Navona, S.M. della Vitoria.

DET TREDJE ROM:

1860-1870 Italiens samling -->  ROM RIGSHOVEDSTAD - i borgerligt kongedømme.
1922 Mussolinis fascistiske diktatur + byggestil.
1942 EUR - opført og opgivet.
1957 Romtraktaten --> Det europæiske Fællesskab. 
 

Yderligere oplysninger om Rom, se J. Bender og G. Haastrup: Romerske billeder. 
 

                                                Tilbage til  HISTORIE