I S R A E L


JERUSALEM
   En hellig by - eller en by for tre hellige steder
Jøder        - siden kong David byggede borg på Zionbjerget - for 3000 år siden

Kristne     - siden Jesu korsfæstelse på Golgata og opstandelse - for 2000 år siden

Muslimer  - siden Muhammeds himmelfærd fra Klippemoskéen - for 1368 år siden
 

Jerusalem: Fredens by, men idelig omstdridt og delt:

1.  KONGETIDEN: Saul, David, Salomon; borg 'Zion' og tempel.

2.  BABYLONERNE (Nebukadneser): babylonske fangenskab 586 - 538 f.Kr.

3.  Jødernes tilbagevenden, templets genopbygning

4.  Alexander den Store: græske templer, teatre og gymnasier - efter 330 f.Kr.

5.  ROMERNE: Titus ødelægger Jerusalem > DIASPORAEN 70 e.Kr.

6.                      Konstantin den Store bygger Gravkirken 330 e.Kr.

7.  MUSLIMERNE erobrer Jerusalem > 'al Quds' (Den Hellige)

8.  KORSFARERNE: 1099 - 1187: moskéer > templer

9.  TYRKERNE erobrer Jerusalem      1517 - 1917

10. ENGLÆNDERE og arabere erobrer byen 1917 > MANDATTIDEN 1920-1948

11. STATEN ISRAEL  oprettes 1948; Jerusalem deles - til Seksdageskrigen 1967
 

                                      'HEBENO  SHALOM  ALECHREIM'


 
 
 
 
Tilbage til 
REJSEMÅL
HOVEDSIDEN